ANBI

Voor als u een donatie doet aan de Heimanshof volgen hier de volgende gegevens
ten behoeve van de ANBI status [Algemeen Nut Beogende Instelling]

Naam:Stichting ‘Vrienden van de Heimanshof’.
Registratienummer bij Belastingdienst:8134.99.434
Contactgegevens:Zie contact pagina.
Bestuurssamenstelling:Voorzitter, zie contact pagina.
Secretaris, zie contact pagina.
Penningmeester, zie contact pagina.
Doelstelling:4 elementen:
1. Biotoop: Zoveel mogelijk planten en kleine dieren, die oorspronkelijk op de Veluwe thuis horen, behouden door het aanbieden van een geschikte groei- en woonplaats ofwel biotoop. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan de zeldzame planten boven de meest gangbare die nog overal te zien zijn.
2. Biologisch evenwicht: Een tuin in stand houden die laat zien dat er hier sprake is van een evenwichtig landschap. Ook de leeftijd van de tuin (gesticht in 1935) speelt hierbij een rol.
3. Een goede ruimtelijke ordening: Dit kleinschalige parkje op zo’n manier beheren dat er een boeiend en afwisselend zicht ontstaat op open plekken en bosgordels; een soort miniatuur landschap.
4. Educatie: Van oudsher is het doel van de tuin geweest om kennis over de natuur door te geven aan bezoekers van de camping ‘De Paasheuvel’ en anderen.
Beloningsbeleid:Alle betrokkenen bij de Heemtuin doen hun werk op vrijwillige basis en krijgen daarvoor geen beloning in geld of natura en geen vacatiegeld. Gemaakte onkosten worden vergoed.
Financiële verantwoording:Zie meest recente nieuwsbrief.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten:Zie meest recente nieuwsbrief.